Nyheter

Følg oss på sosiale medier - få de siste nyhetene først
Regnskap Norge: Digital sykmelding - hvordan få kontroll på om den ansatte sender inn søknaden om sykepenger?

Regnskap Norge: Digital sykmelding - hvordan få kontroll på om den ansatte sender inn søknaden om sykepenger?

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger bærer risikoen for om kriteriene for refusjon av sykepenger er oppfylt, og er derfor avhengig av at ansatte sender inn søknad om sykepenger.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Helhetsvurdering medførte at leilighet ikke kunne selges skattefritt som pendlerbolig

Regnskap Norge: Helhetsvurdering medførte at leilighet ikke kunne selges skattefritt som pendlerbolig

Skattyter hadde i en periode benyttet leilighet som pendlerbolig frem til han ble langvarig syk. I anmodning om bindende forhåndsuttalelse ble det spurt om leiligheten kunne selges skattefritt som pendlerbolig hvor det forelå brukshindring.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Nå må pålagt varslingsadresse registreres i Altinn

Regnskap Norge: Nå må pålagt varslingsadresse registreres i Altinn

Fra 2018 er registreringsenheter i Enhetsregisteret pålagt å melde minst én elektronisk varslingsadresse til registeret.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn

Regnskap Norge: Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn

I årene frem mot ny digital skattemelding ligger det an til at utskrifter i Altinn av skattemelding for aksjeselskaper og næringsoppgavene kun vil bli tilbudt som såkalt webskjema.

Se artikkelen på Regnskap NorgeRegnskap Norge: SAF-T suse - vi nærmer oss effektiv dataflyt

Regnskap Norge: SAF-T suse - vi nærmer oss effektiv dataflyt

Skattedirektoratet har nylig kunngjort «Standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger». Hva er så SAF-T, og hva må du som regnskapsfører gjøre?

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Christines hilsen uke 15

Regnskap Norge: Christines hilsen uke 15

Forslag til ny regnskapsførerlov i sluttspurten, kundens syn på regnskapsbransjen og råd til skattytere i media.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Skatteetaten overtar NAV Innkreving

Regnskap Norge: Skatteetaten overtar NAV Innkreving

NAV Innkreving ble en del av Skatteetaten 1. april 2018.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019

Regnskap Norge: Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019

Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

Se artikkelen på Regnskap NorgeRegnskap Norge: Vanlige feil i skattemeldinger fra fiskere

Regnskap Norge: Vanlige feil i skattemeldinger fra fiskere

Skatteetaten har oppsummert hvilke feil de ser gjentar seg hos fiskere som driver enkeltpersonforetak.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Christines hilsen uke 12

Regnskap Norge: Christines hilsen uke 12

Vi har fått bekreftet at Siv Jensen kommer til Årsmøtet. Denne uken har vi også møtt engasjerte medlemmer som har tatt eierskap til rådgiverrollen.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Åpningstider påsken 2018

Regnskap Norge: Åpningstider påsken 2018

Åpningstiden er 08.00–15.30 mandag 26. og tirsdag 24. mars. Onsdag 28. mars er åpningstiden 08.00–12.00.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: 82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017

Regnskap Norge: 82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017

Det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekall av autorisasjoner. Dette fremkommer i Finanstilsynets årsmelding for 2017.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom 2017

Regnskap Norge: Utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom 2017

Som følge av upresis tekst i veiledningen har Skattedirektoratet valgt å presisere hvordan utfyllingen skal være i tilfeller hvor markedsverdi kreves lagt til grunn i formuesverdsettelsen.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Christines hilsen uke 11

Regnskap Norge: Christines hilsen uke 11

Vi lanserer kompetanseapp om personvern og ser mulighetene som åpner seg for regnskapsbransjen ved overgangen til sirkulærøkonomi.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018

Regnskap Norge: Arbeidstilsynets tilsynssatsninger i 2018

Bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking er prioriterte tilsynsområder.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Flere leverer årsregnskap

Regnskap Norge: Flere leverer årsregnskap

1. mars var det 1 586 årsregnskapspliktige som fortsatt ikke hadde levert inn 2016-regnskapet. Om lag en fjerdedel av disse er registrert med ekstern regnskapsfører. En femtedel er registrert med revisor.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Regnskap Norge: Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Regnskapsførere er likere enn andre

Regnskap Norge: Regnskapsførere er likere enn andre

Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred