Regnskap Norge: Forlenger regler for sykepenger, omsorgspenger og dagpenger

regnskapn_logo.JPG
Regjeringen foreslår å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger, samt forhøyet dagpengesats.

Se artikkelen på Regnskap Norge