Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt på skatteområdet

regnskapn_logo.JPG
Tvangsmulkt gjeninnføres fra november.

Se artikkelen på Regnskap Norge