Regnskap Norge: Kompensasjon faste kostnader - siste frist 31. oktober

regnskapn_logo.JPG
Siste frist for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober.

Se artikkelen på Regnskap Norge