Regnskap Norge: Streng tidsfrist for inngåelse av justeringsavtale

regnskapn_logo.JPG
Høyesterett har slått fast at fristen for å inngå justeringsavtale samsvarer med fristen for å levere mva-meldingen for den mva-terminen overdragelse av kapitalvare skjer.

Se artikkelen på Regnskap Norge