Regnskap Norge: Kompensasjonssøknad faste kostnader – skjemamal til bekreftelsene

regnskapn_logo.JPG
Vi har utarbeidet maler til bruk ved utarbeidelse av regnskapsførers bekreftelse til søknadene.

Se artikkelen på Regnskap Norge