Regnskap Norge: Rapportering av mellombalanser til Regnskapsregisteret innføres fra nyttår

regnskapn_logo.JPG
Fra 1. januar 2021 innføres omsider de allerede vedtatte, men foreløpig ikke ikrafttrådte reglene i aksjeloven om at mellombalanser skal registreres og kunngjøres i Regnskapsregisteret.

Se artikkelen på Regnskap Norge