Regnskap Norge: Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november

regnskapn_logo.JPG
Endringen innebærer at alle henvendelser om skatt i fremtiden skal rettes til Skatteetaten.

Se artikkelen på Regnskap Norge