Regnskap Norge: Lønnstilskuddsordningen – husk fristen 5. november

regnskapn_logo.JPG
Fristen for å søke om lønnstilskudd for permitterte ansatte som ble tatt tilbake i arbeid i juli og august er 5. november.

Se artikkelen på Regnskap Norge