Regnskap Norge: Nytt drosjeregelverk trådte i kraft 1. november

regnskapn_logo.JPG
Skatteetaten med klar anbefaling om å bruke regnskapsfører. Dette for å sikre at alt gjøres riktig.

Se artikkelen på Regnskap Norge