Regnskap Norge: God ergonomi bidrar til trivsel på arbeidsplassen. Hvilke krav stilles til arbeidsgiver?

regnskapn_logo.JPG
Arbeidsmiljølovens § 4-4 stiller en rekke krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Faktorer som luftkvalitet, lydoppfattelse, belysning og arbeidsstillinger skal vurderes ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Se artikkelen på Regnskap Norge

  • Created on .

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred