Regnskap Norge: Endringer i NRS 16 Årsberetning

regnskapn_logo.JPG
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 16 Årsberetning som følge av endringer i regnskapslovens krav til informasjon om likestilling og diskriminering.

Se artikkelen på Regnskap Norge

  • Created on .

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred