Regnskap Norge: Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

regnskapn_logo.JPG
Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning mv.

Se artikkelen på Regnskap Norge

  • Created on .

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred