Regnskap Norge: 82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017

regnskapn_logo.JPG
Det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekall av autorisasjoner. Dette fremkommer i Finanstilsynets årsmelding for 2017.

Se artikkelen på Regnskap Norge

  • Created on .

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred