Regnskap Norge: Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019

regnskapn_logo.JPG
Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

Se artikkelen på Regnskap Norge

  • Created on .

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred