Regnskap Norge: Justerer opp terskelverdier for offentlige anskaffelser

regnskapn_logo.JPG
Alle terskelverdier er endret med umiddelbar virkning.

Se artikkelen på Regnskap Norge

  • Created on .

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred