Nyheter

Følg oss på sosiale medier - få de siste nyhetene først
Regnskap Norge: Lett mye prat når det gjelder bærekraft

Regnskap Norge: Lett mye prat når det gjelder bærekraft

Regnskap Norge jobber med virksomheter som faktisk gjør noe, og kan melde om optimistisk stemning blant regnskapsførerne etter presentasjon av ny betalingsløsning fra DNB.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Tekniske løsninger og regelverk må oppdateres

Regnskap Norge: Tekniske løsninger og regelverk må oppdateres

Vi jobber med ny betalingsløsning, modernisering av GRFS og regnskapsklyngen gir konkret bistand.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet

Regnskap Norge: Autorisert regnskapsfører – krav til egnethet

Finanstilsynet har kommet med nytt rundskriv som utdyper kravet til «hederlig vandel».

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Konsesjonsregisteret har endret navn

Regnskap Norge: Konsesjonsregisteret har endret navn

Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret". Det er her du holder deg orientert om hvem som har autorisasjon fra Finanstilsynet.

Se artikkelen på Regnskap NorgeRegnskap Norge: Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk

Regnskap Norge: Skattedirektøren svarer på svak kontrollstatistikk

Andelen kontrollerte næringsdrivende er halvert i perioden 2010 til 2018.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Regnskap Norge: Svart omsetning ble utbytte for daglig leder

Skatteklagenemnda har behandlet en klage der avdekket svart omsetning ble tillagt daglig leder som utbytte. Klager hadde hatt kontroll over kontantstrømmen i virksomheten og fikk ikke medhold i nemnda.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Hvitvasking - ofte stilte spørsmål

Regnskap Norge: Hvitvasking - ofte stilte spørsmål

Vi har samlet svar på det mange spør om på en egen nettside.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Regnskap Norge: EU har innført «Quick Fixes» for merverdiavgift

Fra 2020 er det innført endringer som forenkler EUs mva-system ved internasjonal handel mellom landene.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Regnskap Norge: Mva-kompensasjon for idrettsanlegg – frist 1. mars

Idrettslag og andre sammenslutninger som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, kan søke om kompensasjon for merverdiavgift på kostnader til oppføring av idrettsanlegg.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Tingenes internett – når alt er koblet til alt

Regnskap Norge: Tingenes internett – når alt er koblet til alt

Når alt kan kobles til internett og kommunisere via nettet, får vi et hav av muligheter både i hjemmet og rundt om i samfunnet.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Regnskap Norge: Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren

Regnskap Norge: Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren

Etterspørselen etter virksomhetenes klimainformasjon er økende, og det er naturlig at regnskapsførere behandler tallmaterialet i rapporteringen.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB

Regnskap Norge: Betalingsgodkjenning i nettbank – ny frist fra DNB

Etter nytt møte med DNB kan vi melde om at fristen for å flytte eksisterende kunder over på godkjenning direkte i nettbank er forlenget til 1. juli. Innen den tid skal det også ha kommet på plass en felles løsning med én gangs godkjenning av betalingen.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet

Regnskap Norge: Forenklingsarbeidet fortsetter etter endringene i Næringsdepartementet

Etter endringer i den politiske ledelsen holder tidligere mål fortsatt stand. Det samme gjør den positive veksten i regnskapsbransjen.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim

Regnskap Norge: Hvitvasking - stabilt antall rapporteringer til Økokrim

Regnskapsførere sendte i 2019 inn 58 MT-meldinger, mens revisorene sendte inn 45.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

Regnskap Norge: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner er oppdatert

Standarden er endret som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven, som påvirker årsberetninger som utarbeides etter 1. januar 2020.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Digitalt forum er etablert

Regnskap Norge: Digitalt forum er etablert

– Endelig! var responsen til flere av dem som kom til det første møtet.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

Regnskap Norge: Negative inntekter på årsbasis i a-meldingen må korrigeres

I de tilfeller inntektene ikke er positive samlet sett for hver inntektskombinasjon, kan det være fare for at skattemeldingen ikke blir korrekt.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Regnskap Norge: En kundeorientert og relevant regnskapsbransje

Vi jobber for smidige løsninger fra myndighetene og høy kompetanse i bransjen, og samarbeider med utdanningsinstitusjonene for å utvikle neste generasjon.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok