Nyheter

Følg oss på sosiale medier - få de siste nyhetene først

Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Se artikkelen på Regnskap NorgeRegnskap Norge: God kompetanse + god dialog = god rådgiver

Regnskap Norge: God kompetanse + god dialog = god rådgiver

Regnskapsførerens viktige rolle, og hvordan Regnskap Norge bistår deg.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte (oppdatert!)

Regnskap Norge: Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte (oppdatert!)

Det blir valgfritt om omsetningsnedgang skal sammenlignes med samme måned i 2019, eller måles mot gjennomsnittlig omsetning i januar og februar i år.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: A-meldinger skal fortsatt leveres

Regnskap Norge: A-meldinger skal fortsatt leveres

Opplysningene fra a-melding er spesielt viktig for myndighetene under koronasituasjonen. Fristen for å levere a-meldingen er fremdeles den 5. hver måned.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?

Regnskap Norge: Hvordan skal arbeidsgiver behandle naturalytelser under permittering?

Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, skal i utgangspunktet skattlegges for dette på vanlig måte. Skattedirektoratet har 3. mars 2020 publisert en prinsipputtalelse om beskatning av fri bil. Arbeidsgiver oppfyller trekkansvaret ved å sende særskilt melding til skattekontoret.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Regnskap Norge: Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Det blir et bunnfradrag på 10 000 kroner, og inntil 90 % dekning av faste kostnader utover dette.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Regnskap Norge: Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Koronakrisen og utbytte -  krav om forsvarlig egenkapital og likviditet

Regnskap Norge: Koronakrisen og utbytte - krav om forsvarlig egenkapital og likviditet

Ved vurdering av utbytteutdeling i 2020, må selskapene ha et spesielt fokus på forsvarlighetsvurderingen som kreves for å kunne dele ut utbytte.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Kriselån

Regnskap Norge: Kriselån

Hvem kan få slike lån, hva er betingelsene og hvor mye kan lånes?

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Ingen endring i skatteetatens beslutning om midlertidig stopp av tvangsmulkt

Regnskap Norge: Ingen endring i skatteetatens beslutning om midlertidig stopp av tvangsmulkt

Flere har mottatt e-post fra Skatteetaten om at personlig næringsdrivende og aksjeselskap kan bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemeldingen 2019. Skatteetaten varsler at dette ikke stemmer.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Permittering – dette må du vite

Regnskap Norge: Permittering – dette må du vite

Regler for permitteringer, fremgangsmåte, mal på permitteringsvarsel og informasjonsvideo.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: – Regnskapsføreren er en trygghet og sparringspartner

Regnskap Norge: – Regnskapsføreren er en trygghet og sparringspartner

Regnskapsførerne strekker seg langt for norsk næringsliv og gir bedriftene nødhjelp i en vanskelig situasjon. Det legges merke til av takknemlige kunder!

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Kjære gode venner i regnskapsbransjen

Regnskap Norge: Kjære gode venner i regnskapsbransjen

Jeg vet at regnskapsførere over hele Norge nå bretter opp ermene og trår til for å hjelpe kundene sine. Det gjør meg utrolig stolt!

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020

Regnskap Norge: Reduksjon av lav mva sats fra 1. april 2020

Lav mva sats er vedtatt redusert fra 12 % til 6 % fra og med 1. april, til og med 31. oktober. I den forbindelse oppstår det en del spørsmål.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Lemper på kravene til pendlere

Regnskap Norge: Lemper på kravene til pendlere

Koronautbruddet er en spesiell situasjon som gir grunnlag for å fravike kravet om besøkshyppighet til hjemmet.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

Regnskap Norge: Enkelte naturalytelser kan mottas skattefritt som følge av Korona

Skattefritaket vil typisk gjelde arbeidsgivers dekning av utgifter til hjemmekontorløsninger, EK-tjenester og helsehjelp.

Se artikkelen på Regnskap Norge


Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Regnskap Norge: Korona - konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt

Skattedirektoratet med oversikt over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Se artikkelen på Regnskap Norge

Prima Regnskap er Prima Service!

Admin | Levert av NettSkred
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok